top of page

Foglalkozás-Egészségügy

A Foglalkozás-Egészségüggyel kapcsolatos teendök, a szolgáltatás biztosítása a cégvezetöket terheli, ezért fontos feltenni az alábbi két kérdést, ami minden munkaügyi ellenőrzés esetében is elhangzik:

 • Az Ön cége rendelkezik-e érvényes szerzödéssel Foglalkozás-Egészségügyi szolgáltató céggel?
   

 • Minden munkavállaló rendelkezik-e egy évnél nem régebbi, a munkahelyi besorolásnak megfelelö alkalmassági vizsgálattal?


A Munkavédelemröl szóló Törvény értelmében minden szervezett munkavállalás keretében alkalmazott munkavállaló részére (már 1 fö alkalmazott esetén is) a munkáltató köteles foglalkozásegészségügyi ellátást biztosítani.

Munkavédelemröl szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti feladatai ellátása érdekében a munkáltatónak foglalkozás-egészségügyi szolgálatot (egyszerübben: üzemorvost) kell biztosítania a munkavállalók számára a munkahelyen.

 

A munkáltatónak – a szolgáltató vagy a munkaügyi felügyelöség véleményének figyelembe vételével - el kell készítenie a foglalkozás-egészségi osztályba történö besorolást, amelynek szempontrendszerét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (6.§/2/)


 

Doctor Checking a Form
Doctor's Desk

Szolgáltatásaink

Négyféle alkalmassági vizsgálatot különböztetünk meg az elvégzésük esedékessége szerint:

 • Elözetes - amit a munkavállaló alkalmazásba lépése elött szükséges elvégezni

 • Idöszakos - amit általában évente, a felülvizsgálatkor kell elvégezni

 • Soron kívüli - amit a munkáltató rendel el saját megítélése szerint

 • Záró - amit rákkeltö anyagokkal dolgozó munkavállalóknál mindenképpen szükséges elvégezni a dolgozó kilépésekor

 

Cégünk teljes körü foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást - üzemorvosi ellátást  nyújt egyszemélyes cégektöl, a több száz fös intézményekig A lehetö leggyorsabb elöjegyzéssel, sürgös esetben akár 48 órán belül. Minden kategória számára (A /B/C/D) biztosítunk alkalmassági vizsgálatot, beleértve az egészségügyi kiskönyv kiállítását is.

Kategóriák

'D' kategóriás munkavállaló (pl. adminisztratív munkakör, napi 4 óránál kevesebb számítógép használattal)

8.000 Ft/fő/év

'C' kategóriás munkavállaló (pl. adminisztratív munkakör, napi 4 óránál több számítógép használattal, vagy könnyü fizikai munkát végzök)

10.000 Ft/fő/év

'B' kategóriás munkavállaló (pl. nehéz fizikai munkát végzök, kiskönyves dolgozók)

12.000 Ft/fő/év

'A'  kategóriás munkavállaló (pl. veszélyes, vegyi, rákkeltö anyagokkal foglalkozó munkakör)

Árszabás egyedi ajánlat alapján

Amennyiben nem biztos, hogy Ön vagy dolgozói pontosan melyik kategóriába tartoznak, kérjük töltse le az alábbi linken az ide vonatkozó "4. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez / A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása" címü dokumetumot.

25 fö felett minden esetben kérje személyre szabott ajánlatunkat e-mailben vagy a kezdöoldalon található ürlap kitöltésével!

Hatályos üzemorvosi törvények és rendeletek

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemröl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel

 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéröl

 • 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselök jogállásáról

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséröl és védelméröl

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezö egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel

 • 2000. évi XXV. törvény a kémia biztonságról

 • 89/1995.(VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

 • 295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Föfelügyelöségröl

 • 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

 • 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséröl és kivizsgálásáról

 • 25/1998.(XII.27.) EüM rendelet az elsösorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiröl

 • 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséröl

 • 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyö elötti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiröl

 • 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezök hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméröl

 • 65/1999. (XII.22.) EüM r. a munkavállalók munkahelyen történö egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiröl

 • 25/2000. (IX.30.) EüM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

 • 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetü rákkeltö anyagok elleni védekezésröl és az általuk okozott egészségkárosodások megelözéséröl

 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

 • 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéröl

 • 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekröl

 • 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekröl

 • 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érö zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekröl

 • 12/2006. (111.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméröl

 • 70/2007. (IV.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

 • 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. Egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

 • 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemröl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

 • 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról

 • 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézi löfegyverek, löszerek, gáz és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiröl és vizsgálatáról

 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti jármüvezetök egészségi alkalmasságának megállapításáról (módosítva 2008.06.23án)

 • 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelök egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiröl

 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekröl

 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minösítéséröl

 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekröl

 • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekröl

bottom of page